NUIX

חקירה מקצה לקצה.

חקירות עם ראיות דיגיטליות דורשות כלים לעיבוד המידע וניתוחו כדי למצוא את הנתונים הקריטים והרלוונטים לחקירה.

Nuix מקלה על ארגונים עם צרכים אלה לאסוף, לעבד, לנתח, לבדוק ולדווח על ראיות.

Nuix מערכת חכמה המתחמה בעיבוד המידע יכולות חיפוש מתקדמות, פירוק המידע לקטגוריות הגורמים לעבור על המידע בצורה נקיה ומסודרת ובמידת הצורך הפקת דוחות לצרכים אישיים.

למדו עוד על NUIX