NUIX

.Simple. Powerful. Precise

Bis-Tec | Nuix

ארגונים מובילים מהעולם בוחרים ב Nuix כשהם צריכים תשובות מדוייקות להבנת המידע הדיגיטלי שלהם וחקירתו, ניתוח אירועי סייבר, סיוע בליטיגציה דיגיטלית, עמידה בשמירה פרטיות, זליגת מידע, ניהול סיכונים, ואתגרים נוספים בתחום.

הפתרונות של Nuix משלבים טכנולוגיה מתקדמת מעולם ה- BigData וחקירות המחשב ומאפשרת לנו להבין וקבל החלטות מתוך הבנת המידע.

Nuix הופכת מידע דיגיטלי מכל סוג לקריא ומובן ומנגישה אותו ללקוח הקצה באמצעות ממשק ידידותי ונוח לשימוש בעל אפשרויות תחקור מתקדמות.

מוצרים מובילים

Nuix Collection

Nuix review

למדו עוד על NUIX