One solution for all you digital collection

מתמחה בייצור ופיתוח של טכנולוגיות המאפשרות לך להתמודד עם מגוון האתגרים של רכישת מידע דיגיטלי באופן פורנזי, ייצור והתאמה אישית לפתרונות עבור:

1. התקנים לרכישת מידע המותאמים לשטח.

2. התקנים לרכישת מידע המותאמים למעבדה. 

3. התקנים למחיקה (Wipe) של דיסקים.

MediaClone מייצרת מכשירים מתקדמים בהתאמה המיועדים לתת לך פתרון המותאם לצרכים שלך, בין היתר:

SuperImager מאפשר ביצוע יכולות פורנזיות בשטח מעבר לרכישת המידע במהירות ואמינות. כמו כן, יש את האפשרות לבצע פעולות של ניתוח מידע עם מוצרים אחרים כמו:Nuix, FTK ,Triage ועוד.

Bis-Tec | Media Clone

SuperWiper

מוצרים מובילים

SuperCopier

MediaClone