מחשבי Triage פותחו כדי להפחית פיגורים משפטיים ולהפחית בעלויות.

ה Triage Responder הוא כלי מזערי עבור החוקר הפורנזי ונותני המענה הראשוני בזמן אירוע, אשר מוכרחים שתהיה להם יכולת להוציא ולחקור במהירות וביעילות ראיות פורנזיות ממחשבים ומכשירים אחרים.

כל זאת לצורך תגובה למקרים שהמידע בו הוא רגיש בזמן ובכדי להקל על מעבדות לזיהוי פורנזי ותחקור מהלך האירועים.

כיום האתגר הגדול ביותר בחומרות ותוכנות מסוג זה הן החומרה הכבדה התוכנות המסורבלות והמסובכות והזמן הרב שצריך בכדי לאסוף ולנתח את המידע.

ערכת Triage responder כוללת :

תיק נסיעות נייד

התקן USB 32GB 

תקליטור איתחול

מחט לפתיחת כוננים אופטים

למד על Triage responder

 ADF Responder